Kullanıcı ve Gizlilik Sözleşmesi

Kayıt olan herkes sözleşmeyi okumuş ve kabül etmiş sayılır.


Madde 1 

Taraflar arasında akdedilen bu sözleşme Zanalab.com ile üye arasında kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını tanımlar. 


Madde 2 
1) Zanalab.com 20.04.2019 tarihinde yayın hayatına başlamış, oyun oynayarak para kazanma imkanı sunarak üye toplamaktadır. 
2) Zanalab.com üyelerine bilgilendirme amacıyla sunduğu içeriğin teşvik ve yönlendirme amacı taşımadığını iş bu sözleşmede açıkca beyan eder ve sitede servis edilen aktif hizmetlerden 
yararlanmak için bir bedel ödeyerek veya herhangi bir şekilde siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. 
3) İş bu sözleşme Zanalab.com tarafından üyelere emek karşılığında vereceği oyun parası yani Puan ile ilgili her hangi bir ödeme talep etmez. 
4) Ayrıca işbu sözleşme üyelik için üyelerden hiçbir ücret talep edilmeyeceği açıkça beyan edilmiştir.


Madde 3 
Üyelik Sistemi ve Siteye Ulaşım Sağlayan üyelerin Yükümlülükleri 
1) Üyelik bir üst maddede belirtilen şartlarda , Zanalab.com isimli sitenin kullanıcılarına her hangi bir satış yapmadığı beyan edilmiştir.
2) Üyelerin ve ziyaretçilerin site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü olumsuz fiil ve davranışlar bulunduğu yorumlar, hakaret ve Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmış her türlü fiilin hukuki ve maddi sorumlulukları kendilerine aittir. Zanalab.com bu tür fiil ve davranışlarda sorumluluk kabul etmez. 
3) Üye site üzerinden giriş yapmak için kullandığı bilgileri hiç kimse ile paylaşamaz. Zanalab.com üye bilgilerinin saklanması ve gizliliği için gerekli donanımsal yapıya sahiptir.

4) Üyelik bilgilerinin güvenliğinin tamamıyla üyenin kendisi sorumludur. Kayıp ve çalıntı üyelik bilgilerinden Zanalab.com sorumlu tutulamaz. 


Madde 4 
Web Sitesinin Yetkileri ve Kullanıcının Özen Yükümlülüğü 
1) Site yönetimi üyenin belirtilen iş bu özleşmedeki maddelerden herhangi birini ihlal ettiğini tespit etmesi durumunda üyenin üyeliğini yasaklama hakkına sahiptir. 
2) Bir başka kişi tarafından üyeye ait bilgilerin kullanılması durumunda site yönetimi tarafından üyenin üyeliği sınırsız şekilde sonlandırılır. 
3) Site IP bilgilerinin ve diğer kayıt altına alınan bilgilerin kontrol edilmesi de dahil olmak üzere üyeliğin bir başka kişi tarafından kullanıp kullanılmadığını test etme hakkımız vardır. 
4) Üye, site üzerinden yapacağı tüm yazışmalardan ve işlemlerden bireysel veya tüzel kişilik olarak kendi sorumludur. Üye bu yazışma ve işlemlerin site tarafından kayıt altına 
alınmasını kabul eder. Hehangi bir uyuşmazlık durumunda site tarafından tutulan bu kayıtların geçerli ve bağlayıcı kesin ve münhasır delil olacağını, bunların usulüne uygun tutulduğunu, bunlara karşı tüm itiraz ve defi haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder.
5) Siteye üye olan her kullanıcı doğru bilgiler vermeyi ve bu bilgilerde meydana gelebilecek değişikleri siteye bildirmeyi taahhüt eder. Site üyelerinin bilgilerinin doğruluğu veya yanlışlığından Zanalab
.com sorumlu tutulamaz. Site yönetimi kaybedilen veya değiştirilen üyelik bilgilerinden sorumlu değildir. Site üyelerinin yasal mevzuat tarafından izin verilen kişisel bilgilerini saklayabilir ve kişisel olmayan verileri istendiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilir. 
6) Bu bilgilerin toplanma amacı sitenin hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar, reklam verenlere sitenin üye portföyünü tanıtmak ve reklamların kişiye özel gösterilmesinden ibarettir.
7) Zanalab.com açıkça kullanıcı sözleşmesi veya benzer belgelerde belirtmedikçe üyenin rızası alınmadan veya söz konusu bilgiler anonim hale getirilmedikçe üyelerin kişisel bilgilerini paylaşmaz. 
8) Site bu gibi bilgileri paylaşırken üyelerin menfaatlerini korumaya özen göstereceğini taahhüt eder.
9) Site yönetimi herhangi bir adli veya idari süreç çerçevesinde, istenen tüm üye bilgilerini hiçbir koşul öne sürmeden paylaşma hakkına sahiptir. 
10) Site, teknik problemler veya aksaklıklardan dolayı üye tarafından kesinlikle sorumlu tutulamaz veya hukuki bir yaptırıma maruz bırakılamaz.


Madde 5 
Üyelerin Hukuki Sorumluluğu 
1) Üye, Zanalab.com'da sunulan hizmetlere Zanalab.com tarafından belirlenen şartlar dışında yetkisiz bir şekilde girmemeye ve yazılımı hiçbir suretle değiştirmemeyi, bu kurallara uyulmaması halinde Zanalab.com'un uğrayacağı zararları şimdiden tazmin etmeyi kabul ettiğini.
2) Diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi yayımlamamayı, dağıtmamayı. 
3) Zanalab'ın izni olmadan bu servislerde, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı. 
4) Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi. 
5) Üye, haksız kazanç elde ederse(Bot vs) tespit edildiği zaman haksız olarak elde ettiği kazancın yüzde 25 fazlasını geri iade edeceğini, etmediği takdirde hukuki işlemlerin başlatılacağını. kabul ve taahhüt eder.


Madde 6 
Kullanıcı Hakları 
1) Zanalab.com belirleyeceği bir üyelik sistemi ile sistemde her türlü kullanıcı işlemlerini yapmaya yetkilidir. Üyelik kişiye özeldir ve aynı üyelik hakları farklı kişilere verilemez.
2) Zanalab.com'da bulunan üyeliklerinizi satamaz, Herhangi bir şey ile takas edemezsiniz.


Madde 7 
Yetkiler; bu sözleşme kapsamında Zanalab.com aşağıdaki yetkilere kayıtsız ve şartsız sahiptir. Zanalab.com sitesinin çalışmasını durdurabilir. 
Sistemin geçici süre durmasından veya tamamen durdurulmasından dolayı müşteri üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan Zanalab.com hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.


Madde 8 
Kayıtların Geçerliliği İş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda her iki tarafın kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu
hususunda yemin teklif hakkından, peşinen feragat ettiğini kabul beyan ve taahhüt eder.


Madde 9 
Gizlilik 
Üye sözleşme süresince ve sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden iki yıllık süre içerisinde Zanalab.com ilgili hiçbir bilgiyi, şifre ve kodlarını üçüncü kişi ve kuruluşlara vermeyeceğini taahhüt eder. Üyenin bu bilgileri üçüncü kişilere veya kuruluşlara verildiğinin tespit edilmesi halinde, üyelik sözleşmesini derhal iptal edeceğini, 
müşteri bu konuda Zanalab.com'ın uğrayacağı bütün zararları tazmin edeceğini şimdiden kabul eder.


Madde 10
Oyun İçi Genel Kurallar
1) Multi üyelik yasaktır.
2) 1 Cihazdan 1 hesap kontrol edebilirsiniz.
3) Bot, hile, illegal programlar kullanıldığı takdirse sınırsız olarak ban atılır.
4) Argo,küfür vs içeren kullanıcı adları görüldüğünde sorgulamaksızın ban atılacaktır.
7) Yöneticiler kimseye sormaksızın siteye herhangi bir özellik ekleme , çıkarma veya güncelleme yapabilirler..